Dokumenty do pobrania

Drodzy Karatecy! Na naszej stronie znajdziecie regulaminy uczestnictwa w zajęciach, opłat oraz deklarację klubową. Dokumenty będą rozdawane uczestnikom po zajęciach ale jest możliwość samodzielnego wydrukowania i  wypełnienia na spokojnie ww. dokumentów, które prosimy przekazać instruktorowi. Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentów. Zgoda dotycząca wizerunku uczestnika itd. dotyczy między innymi zdjęć na naszej stronie oraz portalu Facebook. […]