REGULAMIN OPŁAT  – od 1 września 2023 r.

Uwaga! Składka klubowa jest kwotą uśrednioną i nie zależy od liczby zajęć w danym miesiącu ani od obecności uczestnika na zajęciach!

Pierwsze zajęcia w Klubie są darmowe i nie obligują do zapisania się do Klubu.
Opłaty:

Opłata wpisowa / jednorazowa / 50 zł
Podstawowa składka klubowa za 1 osobę 160 zł / m-c

Zniżki:

zniżka dla 2 członków rodziny  240 zł / m-c
kolejni członkowie rodziny ćwiczą bezpłatnie!
Opłata egzaminacyjna stopnie KYU ( uczniowskie ) 80 zł za 1 stopień

Uwaga! Składka klubowa jest kwotą uśrednioną i nie zależy od liczby zajęć w danym miesiącu ani od obecności uczestnika na zajęciach!
Wpłaty na konto Klubu:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOKORO
Ul. Okocimska 9 m 43
01 – 114 Warszawa

Numer rachunku klubowego BOŚ Bank:
60 1540 1157 2115 6614 2014 0001