KONTAKT:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOKORO wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m. st. Warszawy pod nr 481

Regon 142602588
NIP: 5272638328

Informacje:

Sekcja: Grenady 16,

inż. Sławomir Chomiński

telefon: ( +48 ) 502 273 744

Sekcja : Bruna 11

mgr Barbara Łopacka

telefon: ( + 48 ) 665 652 480

informacje mail: slawomir.chominski@gmail.com