KONTAKT:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOKORO wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m. st. Warszawy pod nr 481

Regon 142602588
NIP: 5272638328

 

Informacje:

Sekcja: Grenady 16,

Sławomir Chomiński

telefon: ( +48 ) 502 273 744

 

Sekcja: Czumy 8, Brożka 15

Dariusz Poniatowski

telefon: ( +48 ) 888 153 780

 

Sekcja : Bruna 11

Olga Łopacka

telefon: ( + 48 ) 783 535  968

 

informacje mail: slawomir.chominski@gmail.com